मुलांनी वर्तमानपत्रातील एक चित्र घेऊन वर्णन केले.

Advertisements