मुलांनी स्वत: वर्तमानपत्रातून उतारा निवडला व प्रश्न तयार केले.

Advertisements